logo


06
SEP
2017

กิจกรรมงานรวมใจเยอรมัน Deutsher Tag

      โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวพิมพ์ชนก  เขียวนาวาวงศ์ษา  ชั้นม.4/134  เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมรวมใจเยอรมัน Deutsher Tag  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผลการแข่งขันปรากฏว่าได้รับรางวัลรองชนะเลิศการเขียนเรียงความภาษาเยอรมัน ในหัวข้อ ก้าวสู่อนาคตกับภาษาเยอรมัน