logo


02
AUG
2017

ขอแสดงความยินดีแก่ นักเรียนผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

                  การแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนกลางกรมพละประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560


          น.ส.สุทัตตา เทพบุตร  ม.6ห้อง 184 ได้รับเหรียญทอง รุ่น15-18 ปี หญิง รายการกบ 200 เมตร
          ด.ช.ปรีดิยาธร อบเชย  ม.3 ห้อง 441 ได้รับ เหรียญทอง (ทำลายสถิติการแข่งขัน) 13-14 ปี ชาย กรรเชียง 100 เมตร  เหรียญทอง (ทำลายสถิติการแข่งขัน) กรรเชียง 50   เมตร  เหรียญเงิน กรรเชียง 200 เมตร
          นายพีระกฤตย์ พชรบุญยเกียรติ  ม.4 ห้อง 133 เหรียญทอง (ทำลายสถิติการแข่งขัน) 13-14 ปี ชาย กรรเชียง 200 เมตร เหรียญเงิน กรรเชียง 100 เมตร
          นายพลัฏฐ์ บุญยศักดิ์เสรี ม.4 ห้อง 133 เหรียญเงิน 13-14 ปี ชาย ผีเสื้อ 100 เมตร เหรียญทองแดง ผีเสื้อ 50 เมตร เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ 50 เมตร เหรียญทองแดงฟรีสไตล์ 100 เมตร
          ด.ญ.ไอลดา อบเชย   ม.1 ห้อง 545 เหรียญทอง11-12 ปี หญิงกรรเชียง 50 เมตร
          ด.ญ.พัณณิตา ชวานุชิดเหรียญทองแดง11-12 ปี หญิงเดี่ยวผสม 400   เมตร

ผลการแข่งขันกีฬายุวชนโลก INTERNATIONAL CHILDREN GAMES 2017 ณ ประเทศลิทัวเนีย ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2560

          ด.ช.ปรีดิยาธร อบเชย ม.3 ห้อง 441เหรียญทองผลัดฟรีสไตล์ 4*100 เมตรเหรียญเงินผลัดผสม 4*100 เมตร

 

ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียน ASEAN SCHOOL GAMES 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2560


          น.ส.สุทัตตา เทพบุตร  ม.6 ห้อง 184 เหรียญทองแดง ว่ายน้ำกรรเชียง 50 เมตร
          ด.ญ.พิมนภัส  ศุภพิทักษ์พงษ์ ม.2 ห้อง 523 เหรียญเงิน ยิมนาสติกลีลา

 

ผลการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รายการ 2017 ITTF World Junoir Circuit China Junoir&Cadet Open (Golden Series)ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2560ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน


          นายธาม แสงเลิศศิลปชัย     ม.4  ห้อง 141 เหรียญทองแดง  (คนขวา)

 

ผลการแข่งขันกีฬาเทนนิส รายการ เทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือภาคกลางครั้งที่ 3ระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2560


          ด.ช.รัชพล กู้วิริยะ     ม.1  ห้อง 545เหรียญทองแดง