logo


27
JUL
2017

บรรยากาศการจัดสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ออสเตรเลีย

      โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ดำเนินการจัดการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ออสเตรเลีย ในกิจกรรมขององค์กรคณิตศาสตร์ออสเตรเลียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน