logo


28
JUN
2017

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการหล่อเทียน ซึ่งปีนี้จะได้นำเทียนพรรษาไปถวายที่วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.