logo


28
JUN
2017

กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลนครแม่สอด เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน

        กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลนครแม่สอด เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายพิเศษ เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา