logo


27
JUN
2017

คณะครูเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ศึกษา ดูงาน

      คณะครูเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เข้าศึกษา ดูงาน โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน เพื่อศึกษาเรียนรู้เรื่องรางวัลโรงเรียนพระราชทาน  โดยผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายพิเศษ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา