logo


27
JUN
2017

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการ”ไร้ควันบุหรี่ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส”

     พิธีเปิด"ไร้ควันบุหรี่ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส" และการแข่งขันบาสเก็ต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารของโรงเรียน. เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560  ณ โรงฝึกพละศึกษา