logo


20
JUN
2017

กอล์ฟรวมน้ำใจสาธิตปทุมวัน ’60

        โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน จัดการแข่งขันกอล์ฟรวมน้ำใจ’60 นำโดย ​ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ จัดการแข่งขัน "กอล์ฟรวมน้ำใจสาธิตปทุมวัน ’60 " ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมทุนจัดสรรเป็นงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน มีนักกอล์ฟเข้าร่วมกิจกรรมถึง 69 ทีม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พินิต รตะนานุกูล อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและรองเลขาธิการคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ สอวน. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ ที่สนามกอล์ฟปัญญาอินทรา ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา