logo


20
JUN
2017

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1 สาธิตสามัคคี “อินทนิลเกมส์”

          ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้แทน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1 ในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี "อินทนิลเกมส์" วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน