logo


14
JUN
2017

กีฬาสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 17

กีฬาสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 
        โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 17  "รวมพลังสามัคคี กีฬาดีศรีสาธิต"  ในงานมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ การแสดงของสาธิตทั้งสี่แห่ง  พร้อมประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา