logo


14
JUN
2017

การแข่งขันบาสเกตบอล TOA เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

       เมื่อวันที่ 2-11 พฤษภาคม 2560 ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุ 18 ปีชาย จากการแข่งขันบาสเกตบอล TOA เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร