logo


05
JUN
2017

การแข่งขันโต้วาทีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

     โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย เป็นการแข่งขันโต้วาที  ในงาน“จุฬาฯ 100 ปี ประชันวาทีสังคมศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2559  โดยคณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ระหว่างวันที่ 15 – 18 มีนาคม 2560

    ผลการแข่งขันปรากฤว่า  ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ เพื่อทำการแข่งขันกับทีมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยหัวข้อการโต้วาทีรอบชิงชนะเลิศ   คือ “นวัตกรรมไทยก้าวไกลแต่ไม่ได้ใช้พัฒนาชาติ”  โดยเป็นทีมฝ่ายค้าน  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  และได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้แก่   1. นายธาริน  หลายศิริเรืองไร    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ห้อง 164  (ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ ม.6)
          2. นางสาวพิมพ์ชนก  ยิสารคุณ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ห้อง 164  (ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ ม.6)
          3. นายสุพศิษฐ์  จิวะพงศ์         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 184   (ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา)
          4. นายสุภวิจักขณ์  เชื้ออินทร์    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง  184  (ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา)

**อาจารย์ผู้ควบคุม  นางสาวเพชรลดา  เฟื่องแก้ว**