logo


05
JUN
2017

การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 19


            โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2559  ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วันที่ 17 มีนาคม 2560

ผลการแข่งขัน   : ได้รับประกาศนียบัตรชมเชย และผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย

ได้แก่   1. นายธนภัทร  สมบัติวัฒนา   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 192 (ปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6)
          2. นางสาวปาณิศา   ทองมี     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 134  (ปัจจุบัน ม.5 ห้อง 152)

**อาจารย์ผู้ควบคุม  นางสาวเพชรลดา  เฟื่องแก้ว**