logo


29
MAY
2017

กิจกรรมวันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

 

        เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษาภาคม 2560 ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิประจำโรงเรียน  ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับนักเรียน ผู้ปกครอง วันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560  แนะนำคณะผู้บริหาร รวมทั้งมีกิจกรรมคาราวะอาจารย์ นำโดยคณะกรรมการนักเรียน ตัวแทนนักเรียน เพื่อฝากตัวเป็นสิทธิ