logo


24
MAY
2017

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 60

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 60 สาธิตปทุมวันก้าวไกล การสึกษา 4.0 ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2560