logo


17
MAY
2017

ปิดทำการช่วงวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2560

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2560  ณ ต่างจังหวัด    (ปิดการให้บริการและรับเอกสารชั่วคราว)