logo


08
MAY
2017

ประกาศฯ สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โครงการจัดการเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศฯ สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โครงการจัดการเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารเสนอราคาได้ที่ ห้องสำนักงานอำนวยการ ชั้น 1 อาคารสาธิตปทุมวัน 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ระหว่างวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-251-3930, 02-251-3959 ต่อ 110
กำหนดยื่นซองเสนอราคา ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560  เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องสำนักงานอำนวยการ
กำหนดพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. 
กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น.

View Fullscreen