logo


10
APR
2017

กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (17-21 เมษายน 2560)

กำหนดการจัดกิจกรรมและการแต่งกายของนักเรียน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 17– 21 เมษายน 2560 จำนวน 5 วัน
ดาวน์โหลดกำหนดการจัดกิจกรรมและการแต่งกายของนักเรียนได้ที่นี่