logo


26
MAR
2017

ประกาศผลสอบวัดความพร้อมนักเรียนเข้าศึกษาในชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศผลสอบข้อเขียนการสอบวัดความพร้อมนักเรียนเข้าศึกษาในชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 (สอบสัมภาษณ์)

สามารถเข้าดูผลสอบสัมภาษณ์ได้ที่นี่ http://admission.satitpatumwan.ac.th

 

 

หมายเหตุ

กำหนดการต่างๆในการสอบวัดความพร้อมนักเรียนเข้าศึกษาในชั้น ม.1 สามารถดูได้ ที่นี่