logo


27
FEB
2017

ประกาศฯ การพิจารณาคัดเลือกผู้แทนเพื่อทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนเป็นหมู่คณะ ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารเสนอราคาได้ที่ งานพัสดุ ห้องสำนักงานอำนวยการ ชั้น 1 อาคารสาธิตปทุมวัน 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-251-3930, 02-251-3959 ต่อ 110
กำหนดยื่นซองเสนอราคา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560  เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ งานพัสดุ
กำหนดพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.

 

View Fullscreen