logo


23
FEB
2017

ตัวอย่างข้อสอบ PISA

สสวท. ได้ปรับปรุงระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA เสร็จเรียบร้อยแล้ว  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://pisaitems.ipst.ac.th/