logo


07
FEB
2017

การชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

การชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6)  ระหว่างวันที่ 6 – 14 กุมภาพันธ์ 2560

นักเรียนภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
View Fullscreen

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
View Fullscreen

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
View Fullscreen

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
View Fullscreen

นักเรียนโครงการ EPTS ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (EPTS)
View Fullscreen

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (EPTS)
View Fullscreen

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (EPTS)
View Fullscreen

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (EPTS)
View Fullscreen