logo


07
JAN
2017

ขอแสดงความยินดีแก่ นักเรียนจำนวน 11 คนผ่านการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติปี 2560 พร้อมได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันเด็ก

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนจำนวน 11 คน ผ่านการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติปี 2560 พร้อมได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันเด็ก