logo


12
JAN
2017

ติดตามข่าวสาร และรายละเอียดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 นนทรีเกมส์


สรุปเหรียญประจำวัน วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560


- ตารางการแข่งขัน วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560


- กำหนดการพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์" วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560


- กำหนดการแข่งขันประจำวัน วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560


- สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับมัธยมศึกษา) » โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน วันพุธที่ 11 มกราคม 2560


สรุปเหรียญประจำวัน วันพุธที่ 11 มกราคม 2560


- ติดตามผลการแข่งขัน ประจำวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 คลิกที่ลิงก์
http://regisnontrigames.kus.ku.ac.th/reward/sportschedulebydate.php?d=2017-01-11

 


- ผลการแข่งขัน ประจำวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 คลิกที่ลิงก์
http://regisnontrigames.kus.ku.ac.th/reward/sportschedulebydate.php?d=2017-01-10

 


- ผลการแข่งขัน ประจำวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 คลิกที่ลิงก์
http://regisnontrigames.kus.ku.ac.th/reward/sportschedulebydate.php?d=2017-01-09

 


- ผลการแข่งขัน ประจำวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 คลิกที่ลิงก์
http://regisnontrigames.kus.ku.ac.th/reward/sportschedulebydate.php?d=2017-01-08
 


- ผลการแข่งขัน ประจำวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 คลิกที่ลิงก์
http://regisnontrigames.kus.ku.ac.th/reward/sportschedulebydate.php?d=2017-01-07
 


- ผลการแข่งขัน ประจำวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 คลิกที่ลิงก์
http://regisnontrigames.kus.ku.ac.th/reward/sportschedulebydate.php?d=2017-01-06

 


- ตรวจสอบกำหนดการพิธีเปิด-พิธีปิด พร้อมตารางการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 นนทรีเกมส์ ได้ตาม web site http://nontrigames.kus.ku.ac.th/
 


- กำหนดวันและสถานที่การแข่งขัน กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 6–12มกราคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ​


- ปฏิทินแผนปฏิบัติงานการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 6–12มกราคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์