logo


16
DEC
2016

การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9

ขอแสดงความยินดีแก่ นักเรียนผู้แทน เข้าร่วมการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่ 9  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ผลการแข่งขันปรากฏว่า
         1.  เด็กชายพชร           อุ่นเจริญ          ชั้น ม.1/542     ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เหรียญที่ระลึกทองคำแท้  พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 10,000 บาท
         2.  เด็กชายพัชรพล        ชัยธนะกุลมงคล  ชั้น ม.2/521     ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ได้รับเกียรติบัตร  เหรียญที่ระลึกและทุนการศึกษา 2,000 บาท
         3.  เด็กชายภูวเดช         เหล่าผดุงรัชกร   ชั้น ม.1/545     ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 15ได้รับเกียรติบัตร  เหรียญที่ระลึกและทุนการศึกษา 1,000 บาท
         4.  นายณภัทร             พงษ์สิทธิถาวร    ชั้น ม.5/152     ได้รับรางวัลชมเชย  ลำดับที่ 29 ได้รับเกียรติบัตร  เหรียญที่ระลึกและทุนการศึกษา 1,000 บาท
         5.  นายณภัทร             เกียรติ์พงษ์ลาภ   ชั้น ม.5/151     ได้รับรางวัลชมเชย  ลำดับที่ 42ได้รับเกียรติบัตร  เหรียญที่ระลึก และทุนการศึกษา 1,000 บาท
         6.  นายธนภัทร            สมบัติวัฒนา      ชั้น ม.5/152     ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์  ลำดับที่ 95 ได้รับเกียรติบัตร