logo


14
DEC
2016

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

    ขอแสดงความยินดีแก่นายชยธร ทรัพย์ชวโรจน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5/340 ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต โดยมีอาจารย์ศิริพร เจริญกิจภัณฑ์ เป็นผู้คุมทีม