logo


14
DEC
2016

การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

           การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  IJSO ครั้งที่ 13 ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผลการแข่งขันปรากกฏว่า เด็กชายภัคพล  ธาดาวศิณ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /421 ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขัน ทั้งนี้นักเรียน     ได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายบังคมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ก่อนสอบ  พร้อมนำไปตั้งที่โต๊ะขณะสอบ นับเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชน