logo


10
NOV
2016

ผลการประกวดการแข่งขันภาพถ่าย

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีแก่เด็กชายวิศรุต  ลู่โรจน์เรือง  นักเรียนชั้น ม.2/422 เข้าร่วมประกวดการแข่งขันภาพถ่าย ผลการประกวดปรากฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังรายการต่อไปนี้
1.  รางวัลชนะเลิศจากการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหัศจรรย์…ป่าวังจันทร์” ประเภทเยาวชน จากโครงการป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่า ปตท.  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล

2.  รางวัลชนะเลิศจากการประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 จากกรมอุทยาน ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ได้รับถ้วยจาก ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์