logo


18
OCT
2016

Thailand English Online Contest by EOL System

***หมายเหตุ กรณีพบปัญหาในการเปิดดูไฟล์เอกสารให้ดำเนินการดังนี้
1.หากใช้โปรแกรม internet explorer (IE) แล้วแสดงผลไม่ได้ ให้ใช้โปรแกรม Google Chrome แทน

รายละเอียด

View Fullscreen

 

    ประชาสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 2 สนใจสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นผู้แทนโรงเรียน ติดต่อได้ที่ อาจารย์ปัทมา ดีสวัธน์ศรีเพชร หรือ อาจารย์ณัฐฐิพร บัวสุวรรณ์   ณ  ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาคารสาธิตปทุมวัน 1 ชั้น   หมดเขตรับสมัคร วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559