logo


01
JUL
2016

ประกาศการขอรับไฟล์ภาพการรับรางวัลเนื่องในวันไหว้ครู

ประกาศการขอรับไฟล์ภาพการรับรางวัลเนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
 

1.ไฟล์รับรางวัลวันที่ 23 มิถุนายน 2559   (คลิกที่รูปเพื่อดูข้อมูล)

2.ไฟล์รับรางวัลวันที่ 23 มิถุนายน 2559   (คลิกที่รูปเพื่อดูข้อมูล)

3.ไฟล์รับรางวัลวันที่ 23 มิถุนายน 2559   (คลิกที่รูปเพื่อดูข้อมูล)

4.ไฟล์รับรางวัลวันที่ 23 มิถุนายน 2559   (คลิกที่รูปเพื่อดูข้อมูล)