logo


17
JUN
2016

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกร่วมกิจกรรม Science Gifted 2016

1.รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Science Gifted 2016

คลิกที่รูปเพื่อดูไฟล์ข้อมูล

 

2.รายชื่อ Science gifted 2016 ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

คลิกที่รูปเพื่อดูไฟล์ข้อมูล

 

3 รายชื่อ Science gifted 2016 ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 และ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2

คลิกที่รูปเพื่อดูไฟล์ข้อมูล


 

***หมายเหตุ หากสงสัย สามารถถามได้ที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน