logo


25
OCT
2015

การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 20

    โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีแก่ เด็กชายพชรพล  ลีนุเกียรติ์  นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/442 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร จากการแข่งขันการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 20 ระหว่างพฤหัสบดีที่ 15 – วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558   ณ เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย