logo


17
APR
2018

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพิจารณาเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.4ปีการศึกษา 2561

สามารถเข้าดูรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 
http://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/file/final m_4 2561.pdf

หมายเหตุ  สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่โรงเรียน