logo


02
APR
2018

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพิจารณาเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1 ปีการศึกษา 2561

สามารถเข้าดูรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้ที่

http://admission.satitpatumwan.ac.th

 

กำหนดการต่างๆในการสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณาเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     ปีการศึกษา 2561

จันทร์ที่ 2 เมษายน 2561   9.00 น. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพิจารณาเข้าศึกษา

พุธที่ 4 เมษายน 2561       มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 เวลา 8.00-12.00 น.

เสาร์ที่ 7 เมษายน 2561     ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกท่าน (8.00-12.00 น.)