logo


04
JAN
2018

กิจกรรมเปิดภาคเรียนที่ 2 ช่วงที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน การนี้ผู้อำนวยการ ได้ให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันปีใหม่ 2561 เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2561